Veel gestelde vragen

We ondersteunen verschillende activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren in en rond Arnhem. De doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van de ontwikkeling van jeugd in de breedste zin van het woord. Deze projecten en activiteiten kunnen niet (volledig) op een andere manier gefinancierd worden.

 • De aanvraag valt binnen de doelstellingen van de Oolgaardtstichting.
 • De aanvraag valt in het werkgebied van de stichting.
 • De bijdrage van de  Oolgaardtstichting is aanvullend op bestaande subsidieregelingen en andere reguliere financieringsvormen. Aantoonbaar moet zijn dat er, voor dat moment, geen andere financieringsbronnen zijn of dat bestaande financieringsbronnen niet toereikend zijn.
 • Ondersteuning is tijdelijk en mag niet leiden tot afhankelijkheid van de Oolgaardtstichting. Het gaat enerzijds om start-, overbruggings- of stimuleringsbijdragen voor projecten, waarbij uitzicht is op een structurele financiering of om bijdragen in eenmalige activiteiten of evenementen.
 • De ondersteuning bedraagt in beginsel maximaal € 5.000,-.

De Oolgaardtstichting ondersteunt zowel projecten als individuen. Voor beiden is een aanvraagformulier beschikbaar. Deze aanvraagformulieren zijn op de site te vinden.

We zijn een Arnhemse stichting voor Arnhemse kinderen en jeugd. We houden daarom het gebied Arnhem en een straal van 30 km eromheen aan.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Is de aanvraag in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting?
 • Gaat het om jongeren wonend/studerend/werkend in Arnhem of omgeving?
 • Is er een eigen inzet/bijdrage van de jongeren en/of de instellingen?
 • Zijn er andere financieringsmogelijkheden aangevraagd en blijken deze niet toereikend?
 • Geeft de aanvrager voldoende inhoudelijke en financiële informatie?
 • Is het project van betekenis voor de samenleving?

Het bestuur komt tenminste elke 3 maanden bij elkaar. Als er haast geboden is, kan met het bestuur overlegd worden of een aanvraag sneller beoordeeld kan worden. Je kunt dit via de mail aanvragen (info@oolgaardt.nl)

Als het project of de activiteiten ook voor Arnhemse kinderen en jeugd zijn bedoeld, kan een aanvraag ingediend worden. Het bestuur maakt een afweging of de aanvraag aan de doelstellingen van de stichting voldoet.

Voor iedere vraag geldt:
als je twijfelt of je project in aanmerking komt, aarzel niet en stuur een e-mail met je vraag aan info@oolgaardt.nl