Financiën

In onderstaand overzicht vindt U de balans van de C.S. Oolgaardt Stichting over de jaren 2017. De C.S. Oolgaardt Stichting is een algemeen nut beogende instelling en wil hiermee voldoen aan de gevraagde transparantie ten aanzien van herkomst en bestemming van haar middelen.

Verder zijn in bijgaande link de volledige cijfers van de Stichting opgenomen
Financiele rapportage 2017 ANBI CS Oolgaardt Stichting

Activiteiten in 2017
De Oolgaardtstichting heeft in de 2017 meerdere projecten en activiteiten gesteund. Deel ervan had nog betrekking op de afronding van projecten naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan in 2016. Daarnaast zijn ook in 2017 weer interessante en goede projecten aangevraagd en ondersteund

In bijgevoegde link vindt u een overzicht van de projecten en activiteiten.
Jaarverslag C.S. Oolgaardtstichting 2017