Over de stichting

Waarom we het doen
De Oolgaardtstichting ondersteunt activiteiten voor jongeren in Arnhem en omgeving op het terrein van zingeving en vorming. Activiteiten die jongeren tot hun recht laten komen. Activiteiten met een vernieuwend karakter, met maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Activiteiten die helpen jouw plek in de wereld te ontdekken en je zelfstandig oordeelsvermogen te vergroten. Al sinds 1916 streeft de Oolgaardtstichting op deze manier naar een humane, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Wat we doen
Vanuit die doelstelling stelt de Oolgaardstichting jaarlijks een bedrag ter beschikking voor individuele financiële ondersteuning aan jonge mensen, die zonder zo’n aanvulling een voor hen essentiële studie of vorming niet kunnen voortzetten. Maar ook andere startende projecten die passen binnen deze doelstelling kunnen in aanmerking komen. Het fonds werkt daarbij alleen aanvullend op bestaande subsidies en andere financieringsvormen. Onze ondersteuning is tijdelijk en mag niet leiden tot afhankelijkheid van het fonds. Het gaat dus alleen om start-, overbruggings- en stimuleringsbijdragen voor projecten, waarbij uitzicht is op een structurele financiering én om bijdragen in eenmalige activiteiten, evenementen en projecten.

De C.S. Oolgaardtstichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, het fiscaal nummer is 8044.21.444 .